› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Przebudowa drogi nr 503 nabiera tempa

› inwestycje drogowe ponad rok temu    19.06.2012
Rafał Kadłubowski
komentarzy 2 ocen 4 / 100%
A A A
48 zdjęćPrzebudowa drogi nr 503 nabiera tempa fot. Marcin Rysicki

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 503 to jedna z najbardziej oczekiwanych i największych w ostatnich kilkunastu latach inwestycji drogowych w Elblągu. Związane z nią utrudnienia kierowcy będą odczuwać jeszcze przez najbliższe półtora roku. Z początkiem kwietnia ruszył pierwszy etap robót. Prace prowadzone są na odcinku od Placu Słowiańskiego do ul. Teatralnej oraz na ul. Armii Krajowej i Nowej 1. Zmotoryzowanym zalecamy omijanie tej części miasta w godzinach szczytu.

Przebudowa miejskiego odcinka drogi nr 503 swoim zakresem obejmuje odcinek o długości 2,6 km, od Placu Słowiańskiego poprzez ul. Pocztową, Robotniczą i Browarną do skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju (wraz z tym skrzyżowaniem) i do ul. Elektrycznej (bez tego skrzyżowania). Dodatkowo inwestycja zakłada budowę nowych odcinków ulic, które zapewnią powiązania komunikacyjne terenów przemysłowych Strefy Techniczno – Produkcyjnej nad rzeką Elbląg z przebudowanym układem drogowym. W ten sposób powstaną dwie ulice, które nazwano roboczo ulicami: Nowa 1 i Nowa 2.

Pierwsze prace ruszyły w listopadzie 2011 r. Ich wykonawcą jest konsorcjum firm Eurovia Polska S.A. i Eurovia SC. a.s Czechy.  Wartość robót zgodnie z podpisaną umową to blisko 94 mln zł.

Inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy z nich rozpoczął się w kwietniu tego roku od całkowitego zamknięcia ul. Armii Krajowej oraz wschodniej części jezdni ulic: Rycerskiej, Pocztowej i Robotniczej. Dodatkowo wyłączono z użytkowania odcinek torowiska tramwajowego od Placu Słowiańskiego do ul. Królewieckiej, co skutkowało zawieszeniem kursowania tramwajów do pętli Saperów i Druska. W kolejnym etapie prace przeniosą się na drugą część jezdni obecnie przebudowywanych ulic, a ruch odbywać się będzie po nowo wyremontowanych odcinkach ulic. W wakacje przywrócony zostanie także ruch na Alei Armii Krajowej.

Jeszcze w tym roku drogowcy przystąpią do realizacji drugiego etapu robót, który obejmować będzie przebudowę ul. Browarnej na odcinku od Robotniczej do Jaśminowej (z budową pierwszego ronda), przebudowę torowiska tramwajowego na odcinku od Królewieckiej do Jaśminowej oraz rozpoczęcie w grudniu prac rozbiórkowych budynków mieszkalnych przy ul. Browarnej na odcinku od Brzeskiej do ul. Lubranieckiej. Na rok 2013 zaplanowano budowę ul. Nowej 2 (przy dworcu kolejowym Elbląg – Zdrój),  przebudowę ul. Browarnej etapami na odcinkach: od Jaśminowej do Brzeskiej, od Brzeskiej do Lubranieckiej i od Lubranieckiej do Obrońców Pokoju oraz przebudowę torowiska tramwajowego w ulicy Browarnej na odcinku od zajezdni (ul. Jaśminowa) do ul. Obrońców Pokoju. Wszystkie prace planowo zakończą się do końca października 2013 r.

Jak zmienią się poszczególne ulice po ich przebudowie? Poniżej przedstawiamy główne założenia inwestycji.

Plac Słowiański
Ulica zaprojektowana została jako droga klasy G 2x2. W projekcie, perony tramwajowe umiejscowiono jak obecnie przed łukami. Po obu stronach ulicy zaprojektowano zatoki dla autobusów. W miejscu dwóch istniejących pasów do zawracania zaprojektowano jeden, dla pojazdów jadących z kierunku ul. Robotniczej. W projekcie przewidziano miejsce na projektowany tunel pod Placem Słowiańskim oraz windy dla osób niepełnosprawnych. Dokonana zostanie zmiana lokalizacji kiosku z biletami oraz punktu kontroli ruchu miejskiego. Wzdłuż ulicy zaprojektowano obustronne chodniki oraz jednostronnie ścieżkę rowerową.

Pocztowa
Zaprojektowana jako droga dwujezdniowa z 2 pasami ruchu na każdej jezdni i linią tramwajową dwutorową w pasie dzielącym na całej długości. Odcinek ulicy na wysokości budynku I Liceum Ogólnokształcącego zostanie poszerzony o drugą jezdnię. Ze względu na wąski pas drogowy, nie przewidziano peronów w ciągu ul. Pocztowej. W porównaniu do stanu istniejącego, zamknięte zostanie skrzyżowanie z ulicą Wieżową i wyjazd z parkingu przy ul. Krótkiej. Wjazd i wyjazd z parkingu odbywać się będzie ul. Krótką. Na skrzyżowaniu z al. Armii Krajowej zaprojektowano sygnalizację świetlną. Ze względu na wąski pas przeznaczony na drogę i konieczność zmieszczenia przekroju między zabytkową zabudową, chodniki posiadają obustronne miejscowe zawężenia do 2 m. Na całej długości ulicy Pocztowej przewiduje się obustronne odgrodzenie chodnika od jezdni. Od Placu Słowiańskiego do al. Armii Krajowej, zaprojektowano jednostronnie ścieżkę rowerową, która ze względu na wąski pas drogowy, nie mogła być przedłużona do ul. Robotniczej.

Armii Krajowej
W ramach projektu realizowana jest także przebudowa odcinka al. Armii Krajowej o długości 260 m (do ul. Winnej). Aleję zaprojektowano jako dwujezdniową z szerokim pasem dzielącym pod przyszłą linię tramwajową. Wszystkie skrzyżowania w ciągu alei zaprojektowano na prawe skręty. Na całym odcinku ulicy, nie przewidziano przejazdów poprzecznych przez wyspę dzielącą. Wyjątkiem jest tu zawrotka na wysokości ul. Pestalozziego dla jadących w kierunku ul. Pocztowej. Po obu stronach ulicy umieszczono zatoki dla autobusów i chodniki. Chodniki odseparowano od jezdni pasami zieleni, w których pozostawiono część istniejącego drzewostanu.

Robotnicza
Podobnie jak obecnie, będzie posiadać 2 jezdnie z 2 pasami ruchu. Pas dzielący poszerzono dla wprowadzenia obustronnych peronów. Zamknięte zostanie połączenie z ul. Księdza Osińskiego. Dojazd z tej ulicy odbywać się będzie przez ul. Teatralną oraz Królewiecką. W zamian powstanie nowe połączenie pomiędzy ul. Teatralną a ul. Królewiecką – jednokierunkowa ul. Odzieżowa. Zamknięte zostanie również skrzyżowanie z ul. Królewiecką – możliwy będzie jedynie przejazd tramwajów skręcających w kierunku ul. 12 Lutego. Skrzyżowanie linii tramwajowej zaprojektowano w takich relacjach, jak w stanie istniejącym, korygując jedynie położenie torów i zwiększając promienie łuków poziomych. Na byłym wschodnim wlocie ul. Królewieckiej zaprojektowano dwa sąsiadujące ze sobą perony dla tramwajów i chodniki. Pomiędzy torami a chodnikami przewidziano miejsce na zieleń. Na wlocie zachodnim obecnego skrzyżowania – od strony budynku Alstom, zaprojektowano miejsca postojowe z wjazdem od strony ul. Stoczniowców. Zaprojektowano możliwość przejazdu przez parking bezpośrednio do ulicy Robotniczej przez chodnik, którego konstrukcja będzie wzmocniona. Wzdłuż ul Robotniczej zaprojektowano obustronne chodniki, na znacznym odcinku odseparowane zielenią od jezdni oraz zatoki autobusowe na wysokości zatok istniejących.

Rondo na skrzyżowaniu Robotniczej z Teatralną i Browarną
Skrzyżowania ulic Teatralnej z Robotniczą oraz Browarnej z Robotniczą zastąpiono dużym rondem turbinowo - mimośrodowym z linią tramwajową biegnącą przez wyspę środkową. Z tego względu na rondzie przewidziano ustawienie sygnalizatorów wzbudzanych. Dodatkowo usunięto zjazd z pobliskiej stacji paliw Lotos w ul. Teatralną i włączono go w rondo. Według projektanta – Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska, pasy separujące ruch na rondzie, wyspy, zabruki i oznakowanie poziome, znacznie poprawią bezpieczeństwo ruchu. Dodatkowo długość przejść dla pieszych ulegnie zmniejszeniu. Wokół ronda wprowadzono dodatkowo ścieżki dla rowerzystów. Jezdnia ronda odsunięta zostanie od zabytkowego kościoła, z około 2 m do ponad 6 m. W rondo swój wlot będzie miała także nowo projektowana ulica „Nowa 1”.

Nowa 1 - nowa ulica klasy technicznej L
Wraz z przebudową ul. Robotniczej zaprojektowano nową ulicę znajdująca się po zachodniej stronie ul. Robotniczej i Browarnej. Jej początek zaplanowano na skrzyżowaniu ul. Stoczniowej z Królewiecką i ul. Bożego Ciała, a zakończenie na skrzyżowaniu z ul. Dolną. Połączenie nowej ulicy z układem drogi głównej odbywać się będzie m.in. poprzez łącznik z nowoprojektowanym rondem u zbiegu ulic Robotniczej z Teatralną i Browarną. Przebiegać on będzie po obecnym terenie miasteczka rowerowego. Droga obsługująca tereny przemysłowe nad rz. Elbląg, nazwana roboczo „Nowa 1”, posiada obustronne chodniki oraz jednostronną ścieżkę rowerową. Ulica Nowa 1 przejmie znaczną część ruchu na zapleczu drogi wojewódzkiej, co pozwoli zamknąć część skrzyżowań dróg niskich klas, a więc drogi nr 503 z ulicami: Królewiecką, Pływacką i Dolną. W pierwszym etapie inwestycji, do roku 2013 przewidziano realizację odcinka od ul. Stoczniowej do skrzyżowania z ul. Niską wraz z łącznikiem do projektowego ronda

Browarna
Na odcinku między ul. Robotniczą i ul. Brzeską założono przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, bez przebudowy części linii tramwajowej. Odnowieniu ulegną też wloty skrzyżowań, wjazdy, przejazdy i perony. W miejscach obecnych przystanków tramwajowych, gdzie następuje wsiadanie i wysiadanie pasażerów na ulicę, skorygowano przebieg drogi i zaprojektowano typowe perony oddzielone od jezdni. Zamknięte zostaną dwa skrzyżowania z ulicami Pływacką i ul. Dolną. Dojazd do nich będzie możliwy od strony nowoprojektowanej drogi lokalnej.

Zaprojektowano też przebudowę odcinka ulicy Browarnej, włączającej się do drogi nr 503 na wysokości zajezdni tramwajowej (przy budynkach mieszkalnych nr 31 A-D). Przy zajezdni, w uzgodnieniu z Tramwajami Elbląskimi i Miastem, przewidziano realizację części planów budowy linii tramwajowych, tak by wyeliminować zawężenie linii do przekroju jednotorowego.

Dalszy odcinek ul. Browarnej, od ul. Brzeskiej do ul. Obrońców Pokoju przebudowany będzie na przekrój dwujezdniowy, z szerokim pasem dzielącym i torowiskiem tramwajowym dwutorowym po jego środku. Wprowadzenie takiego szerokiego przekroju drogowego jest możliwe jedynie przy dość znacznym wyburzeniu istniejącej zabudowy. W planach jest rozbiórka 12 budynków mieszkalnych przy ul. Browarnej (36, 42B, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 52A, 60). Na wysokości ul. Lubranieckiej i przed zjazdem tramwaju w ul. Obrońców Pokoju zaprojektowano obustronne perony.

Skrzyżowania ul. Browarnej z ul. Lubraniecką, z ul. Krakusa, ul. Obrońców Pokoju i nowoprojektowaną drogą lokalną w rejonie dworca kolejowego Elbląg Zdrój zaprojektowano na prawe skręty, bez przejazdów przez pas dzielący drogi głównej. Zjazd w jednokierunkową ulicę Obrońców Pokoju wyposażono w dodatkowy pas dla skrętu w prawo.

W miejscu istniejących miejsc postojowych przy budynku dworca Elbląg Zdrój zaprojektowano nowe parkingi. Wzdłuż tego odcinka ulicy Browarnej, obok obustronnych chodników, zaprojektowano jednostronną dwukierunkową ścieżkę rowerową, na fragmencie oddzieloną od jezdni pasem zieleni. Na wysokości obecnego przystanku autobusowego na jezdni zaprojektowano zatokę autobusową.

Rondo na skrzyżowaniu ulicy Browarnej z Brzeską i Trasą Unii Europejskiej
Zmianę przekroju jezdni ulicy Browarnej dokonano na skrzyżowaniu z ulicami Brzeską i Trasą Unii Europejskiej. Obecne w tym miejscu skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zastąpi rondo turbinowo – mimośrodowe z torowiskiem tramwajowym przechodzącym przez wyspę środkową. Z uwagi na linię tramwajową, na rondzie zaprojektowano sygnalizację wzbudzaną. Z kolei ze względu na kolizję ruchu kołowego i tramwajowego z przejściem/przejazdem rowerowym, zaprojektowano sygnalizację świetlną nieobejmującą relacji prawych skrętów z ul. Browarnej. Harmonogram pracy sygnalizacji uwarunkowany będzie ruchem tramwajowym.

Nowa 2 - nowa ulica klasy technicznej L
W rejonie dworca kolejowego Elbląg Zdrój zaprojektowano nową drogę lokalną przebiegającą od skrzyżowania ul. Portowej z Trasą Unii Europejskiej po nowej trasie, do połączenia się z ul. Browarną na wysokości skrzyżowania z ul. Lubraniecką. W ten sposób likwidacji ulegnie istniejące skrzyżowanie ul. Portowej z ul. Browarną.

Nowe sygnalizacje świetlne
W związku z przebudową układu drogowego powstaną nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: 1 Maja-Rycerska-Pocztowa, Armii Krajowej-Pocztowa, Królewiecka-Pocztowa-Robotnicza, Teatralna-Robotnicza-Browarna, Lubraniecka-Browarna, Obrońców Pokoju-Browarna.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i krótkiego materiału filmowego z przebiegu I etapu robót związanych z przebudową drogi 503.

ilość zdjęć 48 dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (2)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ DragonóW
ponad rok temu ocena: 0%  2
jak widać chyba tak :)
odpowiedz oceń komentarz 0 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
~ Blue_Marine
ponad rok temu ocena: 0%  1
Czy to znaczy, że już niedługo, nie trzeba będzie się pocić tak długo w autobu-saunach bez okien? :)
odpowiedz oceń komentarz 0 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.