› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Odcinek Grunwaldzkiej będzie kompleksowo wyremontowany? Miasto ubiega się o dofinansowanie

› inwestycje drogowe ponad rok temu    22.09.2017
Marcin Mongiałło
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Odcinek Grunwaldzkiej będzie kompleksowo wyremontowany? Miasto ubiega się o dofinansowanie

Miasto Elbląg złożyło wniosek w ramach pogramu rozwoju infrastruktury drogowej. Dotyczy on odcinka Alei Grunwaldzkiej  od skrzyżowania z ul. Okólnik i ul. Pasłęcką aż do granic miasta (ul. Szafirowa).  Fragment ten stanowi łącznik Elbląga z Gronowem Górnym.

Całość tego przedsięwzięcia wyniesie dokładnie 1 mln 722 tys. 255 zł. W ramach tego konkursu można uzyskać maksymalnie 50 procent dofinansowania. Miasto ubiega się o kwotę 861 tys. 127 zł.  Zawsze jest więcej chętnych niż pieniędzy. Mam jednak nadzieję, że po raz kolejny otrzymamy te pieniądze

– powiedział prezydent miasta Witold Wróblewski na zorganizowanej wczoraj, 21 września, konferencji prasowej.

Jeżeli dofinansowanie zostanie przyznane, to prace nie rozpoczną się wcześniej niż wiosną

– dodał prezydent. 

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 2029N – Alei Grunwaldzkiej w Elblągu, na odcinku od skrzyżowania z ulicami Pasłęcką i Okólnik do granicy Miasta Elbląg z miejscowością Gronowo Górne (w obrębie przejazdu drogowego drogi S22). W ciągu drogi występuje skrzyżowanie z drogą gminną nr 401220N (odcinek ul. Pasłęckiej), stanowiącą łącznik do wojewódzkiego odcinka ul. Pasłęckiej w bezpośrednim oddziaływaniu węzła drogowego Elbląg – Wschód na połączeniu dróg ekspresowych S7 i S22.

Przedmiotowym wnioskiem o dofinansowanie objęty został następujący zakres rzeczowy:

 • przebudowa skrzyżowania z ul. Okólnik (DG 401122N) poprzez przebudowę wschodniego wlotu ul. Grunwaldzkiej. Zaprojektowano przebudowę przejścia dla pieszych poprzez wykonanie wyniesionej wyspy z azylem dla pieszych o szerokości 2,0 m, dostosowanie krawędzi jezdni oraz przebudowę chodników i ścieżki rowerowej;
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Pasłęcką (DG 401220N) (odcinek ul. Pasłęckiej stanowiącej łącznik do drogi wojewódzkiej nr 500) poprzez korektę geometrii wlotów; na wlocie południowym zaprojektowano poszerzenia na łukach z kostki kamiennej (zabezpieczenie elementów drogi i dostosowanie do ruchu pojazdów wielkogabarytowych), przebudowę jezdni; zaprojektowano także przejście dla pieszych poprzez wykonanie wyniesionej wyspy kanalizującej z azylem dla pieszych o szerokości 2,0 m; przebudowa i budowa chodników;  
 • przebudowa skrzyżowania z ul. Augustowską poprzez korektę łuków, przebudowę nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika oraz przejazdu dla rowerzystów;
 • przebudowa jezdni bitumicznej Al. Grunwaldzkiej na całej długości opracowania tj. 710 m: korekta geometrii, zmniejszenie szerokości jezdni z 7,0 m do 6,0 m, przekrój 1x2, szerokość pasa ruchu 3,0 m w każdym kierunku;
 • przebudowa chodnika na całym odcinku drogi po stronie południowej, zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0m przyległy do jezdni (lokalnie szer. 1,5 m odsunięty od jezdni o min. 0,5 m);
 • budowa dwóch peronów dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej szerokości 2,0m przy istniejących przystankach autobusowych komunikacji miejskiej, zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania z ul. Pasłęcką (łącznik do DW500) i ul. Augustowską; do peronów zaprojektowano dojścia z przebudowanego chodnika i zaprojektowanych przejść dla pieszych;
 • budowa na całym odcinku drogi po stronie północnej dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0 m, odseparowanej od jezdni opaską szerokości 0,5 m z kostki betonowej;
 • przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych – dostosowanie wysokościowe do projektowanej niwelety jezdni, korekta łuków i szerokości;
 • renowacja istniejących rowów przydrożnych, udrożnienie, odkrzaczenie, korekta przebiegu oraz wykonanie po stronie południowej na odcinku 0+556 do 0+630 umocnienia rowu umożliwiającego odprowadzenie wód deszczowych z jezdni za pomocą poprzecznych cieków pochodnikowych;
 • niweletę jezdni zaprojektowano zachowując istniejące ukształtowanie terenu i istniejącej jezdni z uwzględnieniem projektowanego wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni;
 • zaprojektowano 2% spadki poprzeczne jezdni, chodników i ścieżki rowerowej, zapewniając odprowadzenie wody opadowej w kierunku krawędzi jezdni i na zewnątrz korpusu drogi do rowów przydrożnych;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego LED z doświetleniem przejść dla pieszych;
 • wykonanie odwodnienia powierzchniowego przez spływ wód opadowych do istniejących rowów (powierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej, jezdni, zjazdów) oraz wpustami deszczowymi do kanalizacji deszczowej i do istniejących cieków (część powierzchni jezdni).
dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 5

 • 4
  ZADOWOLONY
 • 1
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.