› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY
A1 _ MAZURY DUZY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Leasing samochodu – oferty

› poradnik ponad rok temu    12.12.2019
Informacja prasowa
komentarzy 0 ocen 1 / 100%
A A A
Leasing samochodu – oferty

Leasing jest jedną z metod sfinansowania nabycia samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub dla osoby prywatnej, na jej własne cele. Wyróżnia się kilka typów leasingu: leasing operacyjny i finansowy, jak i leasing prywatny.

Nie trzeba wydawać wszystkich oszczędności czy zaciągać kredytu w banku, aby sfinansować zakup samochodu dla firmy lub na potrzeby własne. Można skorzystać z leasingu, który ma wiele atutów. Leasing samochodu może mieć różny wymiar. Najpopularniejsze są formy leasingu operacyjnego i finansowego.

Pojęcie leasingu

W celu zrozumienia istoty poszczególnych rodzajów leasingu trzeba wiedzieć, czym on właściwie jest. Leasing został uregulowany w ustawie Kodeks cywilny, jako jedna z form finansowania nabycia środków trwałych, w tym pojazdów mechanicznych. Według przepisów leasing jest umową cywilnoprawną, którą podpisują leasingodawca, nazywany również finansującym, oraz leasingobiorca, nazywany korzystającym. Można powiedzieć, że leasing jest formą najmu lub dzierżawy środków trwałych lub nieruchomości. Pozwala na użytkowanie przedmiotu leasingu bez konieczności jego nabycia na własność.

Uwaga!

Art. 7091 Kodeksu cywilnego stanowi:

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.

Na określony w umowie czas finansujący zobowiązuje się w ramach leasingu do przekazania określonej rzeczy na rzecz leasingobiorcy, w zamian za ustalone raty leasingowe. Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

Podstawowe rodzaje leasingu samochodu

Użyczenie samochodu w ramach umowy leasingowej może mieć miejsce z wykorzystaniem różnych rodzajów leasingu. Może to być:

 • leasing operacyjny,
 • leasing finansowy,
 • leasing konsumencki.

Leasing operacyjny, inaczej leasing bieżący, nie jest umową, która miałaby odzwierciedlenie w przepisach prawa, dlatego w odniesieniu do niej stosuje się w praktyce takie same przepisy, jak w przypadku umów podobnych. W ramach leasingu operacyjnego można wyleasingować auto na z góry określony czas. Korzystanie z samochodu odbywa się, rzecz jasna, odpłatnie. Leasingodawca pobiera opłaty od leasingobiorcy w zamian za oddanie mu do użytkowania samochodu w leasingu operacyjnym. Nie pokrywają one jednak wartości przedmiotu objętego leasingiem.

Można pokusić się o stwierdzenie, że istnieje wiele podobieństw pomiędzy umową leasingu operacyjnego a umową dzierżawy lub umową najmu. Przedmiotem umowy są środki trwałe, które mogą być z powodzeniem używane przez wielu kolejnych korzystających. Samochód jak najbardziej może stać się przedmiotem umowy leasingu operacyjnego.

Do podstawowych cech leasingu operacyjnego zaliczyć należy:

 • okres trwania umowy jest stosunkowo krótki, krótszy niż okres ekonomicznego zużycia pojazdu – umowa trwa zwykle nie dłużej niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu leasingu;
 • po zakończeniu umowy leasingowej przedmiot zwracany jest leasingodawcy;
 • wszystkie opłaty leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodów (efekt tarczy podatkowej);
 • obowiązek amortyzacji spoczywa na leasingodawcy;
 • możliwość opłacenia podatku VAT w ratach, a nie w całości przy podpisywaniu umowy leasingowej.

Leasing finansowy natomiast nazywany jest również leasingiem kapitałowym i podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego. Istotą tego rodzaju leasingu jest to, że leasingodawca nabywa przedmiot leasingu – w tym przypadku samochód – i przekazuje go do użytku leasingobiorcy przez określony czas. W zamian za samochód leasingobiorca dokonuje zapłaty w ratach za cenę obowiązującą w chwili jego nabycia.

Leasing finansowy ma to do siebie, że:

 • jest umową na ogół długoterminową, gdzie okres leasingu jest zbliżony do okresu zużycia ekonomicznego samochodu – powyżej 12 miesięcy;
 • przy odstąpieniu od umowy przed terminem wskazanym w niej leasingobiorca jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania na rzecz właściciela leasingowanego auta;
 • kosztem po stronie leasingobiorcy są odpisy amortyzacyjne, koszt użytkowania oraz wyłącznie część odsetkowa raty;
 • obowiązek amortyzacji spoczywa po stronie leasingobiorcy;
 • podatek VAT płacony jest w tym przypadku z góry za cały okres obowiązywania umowy leasingowej.

Istnieje również leasing konsumencki, który adresowany jest do osób prywatnych – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od niedawna także i one mogą wziąć w leasing samochód. Łatwiej z niego skorzystać, niż zaciągnąć kredyt gotówkowy lub samochodowy w banku. Wiąże się z koniecznością dopełnienia niewielu formalności, a warunki proponowane przez leasingodawcę klientowi mogą być bardzo atrakcyjne, bez wzrostu kosztów miesięcznych.

Uwaga!

W przypadku leasingu konsumenckiego, w przeciwieństwie do kupowania samochodu na kredyt lub z własnych środków finansowych, pojazd zostaje przez cały okres trwania umowy leasingowej własnością finansującego.

Leasing samochodu czy wynajem długoterminowy?

Alternatywą dla leasingowania samochodów dla firm i osób prywatnych może być skorzystanie z usługi wynajmu długoterminowego pojazdu. W takim przypadku również samochód nie jest własnością wynajmującego. Zaletą wynajmu jest to, że korzystający z niego klient nie martwi się ubezpieczeniem pojazdu, naprawami czy przeglądami serwisowymi. Jego zadaniem jest tylko opłacanie raty za wynajem oraz nalewanie do baku pojazdu paliwa. Oferty na wynajem długoterminowy, jak wskazano na stronie Superauto.pl , zaczynają się już od kwoty 800 zł miesięcznie za model Opel Corsa Enjoy. W wynajmie długoterminowym mogą znaleźć się wytyczne dotyczące limitu przejechanych kilometrów.

Warto rozważyć, czy w sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy, lepiej będzie wynająć na dłużej samochód czy zdecydować się na leasing pojazdu, w tym taki, który pozwoli na jego wykup za bezcen po zakończeniu okresu umowy.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.