› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

galeria zdjęć

wszystkie ›

Czym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

› poradnik ponad rok temu    24.03.2016
Redakcja elblag.net
komentarzy 1 ocen 2 / 100%
A A A
Czym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zaliczane jest do grupy ubezpieczeń osobowych, gdzie ochroną objęte są najcenniejsze dobra, to znaczy zdrowie lub życie człowieka. Mimo, że należy ono do tej samej grupy ubezpieczeń osobowych, nie jest ono jednak ubezpieczeniem na życie. Związane jest to z tym, że poza przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej, kluczowe elementy umowne ukształtowane są tu w sposób zbliżony do ubezpieczeń majątkowych.

Umowę ubezpieczenia zawrzeć możemy na okres roczny lub krótszy od roku. Obejmować może ona pełny lub ograniczony czas ochrony. Wysokość składki uzależniona jest od klasy ryzyka, która ustalana jest w zależności od wykonywanego zawodu, zakresu ubezpieczenia oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Przykładowo, w firmie Proama jest to 20 000 złotych.

Przedmiotem ubezpieczenia są w tym przypadku następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało omdleniem o nieustalonej przyczynie lub atakiem epilepsji, polegające na rozstroju zdrowia lub uszkodzeniu ciała lub powodujące uszczerbek na zdrowiu albo śmierć osoby ubezpieczonej.

W kodeksie cywilnym pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Zgodnie z naukami prawa ubezpieczeniowego jest to każde działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało osoby ubezpieczonej zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swojej wolni doznał uszkodzenia ciała albo zmarł.

Ubezpieczenie tego typu obejmować może świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała, trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wyniku wypadku ubezpieczonego, świadczenie powypadkowe typu assistance na terytorium Polski, świadczenie za leczenie uciążliwe, zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terenie naszego kraju, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, następstwa chorób tropikalnych, następstwa zawałów serca oraz krwotoków środczaszkowych dla osób powyżej 30 roku życia, następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek ataku terroryzmu, stanu wojennego, działań wojennych lub stanu wyjątkowego poza granicami Polski oraz następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków występować mogą jako samodzielne ubezpieczenia lub stanowić część ubezpieczenia o szerszym zakresie. Często stanowią one część składową pakietów mieszkaniowych, szkolnych czy turystycznych. Warto także pamiętać, że z każdego z zawartych ubezpieczeń otrzymujemy niezależne świadczenie, a co za tym idzie, im więcej umów NWW posiadamy, tym więcej świadczeń zostanie nam przyznanych. Uzyskamy je także bez względu na to, czy po wypadku otrzymujemy świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy samochodów mechanicznych.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 0

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 0
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (1)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarz› pokaż według najstarszych
~ ortofob
ponad rok temu ocena: 0%  1
woli, a nie wolni ...
odpowiedz oceń komentarz 0 2
wpisy tej osoby zgłoś do moderacji
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.