› OGŁOSZENIA
› FIRMY
› ARTYKUŁY

Co warto wiedzieć wynajmując podnośnik koszowy?

› bieżące 6 miesięcy temu    13.12.2018
Redakcja elblag.net
komentarzy 0 ocen 0 / 0%
A A A
Co warto wiedzieć wynajmując podnośnik koszowy?

Wynajem podnośnika koszowego może nieco przerażać, szczególnie gdy nie ma się w tej materii doświadczenia i robi się to po raz pierwszy. Okazuje się jednak, że nie jest to nic skomplikowanego. Podczas ustalania szczegółów zlecenia, każdy klient informowany jest bowiem o wszystkich istotnych kwestiach. Jednak przed wykonaniem telefonu do firmy świadczącej usługi podnośnikiem, dobrze jest sprawdzić parametry oferty na stronie tej firmy i przygotować się na standardowe pytania, które może zadać operator podczas konfigurowania zlecenia.

1. Wynajem podnośnika koszowego - po pierwsze cena

Mawia się, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. W tym przypadku zasada ta jednak nie znajduje zupełnie zastosowania. Kwestia ceny usługi, tego co wchodzi w jej zakres i wszelkie dodatkowe opłaty to sprawy absolutnie podstawowe. Wybierając firmę, dobrze jest odwiedzić jej stronę internetową i sprawdzić jak prezentuje się cennik. Dobrą praktyką, świadczącą o profesjonalizmie, jest podawanie jasnych i czytelnych zasad na jakich naliczane będą opłaty. Należy pamiętać o upewnieniu się czy podane kwoty są cenami netto czy brutto. Niemniej, już po wyglądzie cennika - jego przejrzystości i kompletności, można ocenić, czy warto decydować się na korzystanie z usług danej firmy.

Koszt wynajmu podnośnika to zazwyczaj suma kilku składowych. Ich wzajemny udział w cenie końcowej może zmieniać się pod wpływem różnych czynników. W niektórych przypadkach opłata za dany element usługi może być pomniejszona o zniżkę lub nie być naliczona w ogóle. W każdym przypadku klient powinien mieć pełny obraz sytuacji i znać dokładną cenę, a gdy to niemożliwe (zamawiający usługę nie jest w stanie podać wszystkich informacji dotyczących zlecanej pracy), przedstawione powinny być ewentualne warianty i jak najdokładniejsze oszacowanie kosztów całkowitych usługi. Przykładowe ceny wynajmu podnośnika i informacje dodatkowe można znaleźć na stronie https://podnosnik-koszowy.etserwis.pl/.

1.1. Dojazd na miejsce zlecenia

Pierwszą ze wspomnianych składowych jest opłata za dojazd podnośnika na miejsce zlecenia. Koszt dojazdu jest uzależniony przede wszystkim od odległości (ale nie tylko, o czym niżej). Bardzo często, dla zachowania przejrzystości, stosuje się system strefowy, obejmujący jednolitą opłatę w obrębie miasta lub zespołu miejskiego. W przypadku większych odległości zastosowanie może mieć system naliczania kosztów dojazdu za każdy przejechany kilometr.

1.2. Przewidywany czas pracy (okres wynajmu podnośnika)

Czas to pieniądz. Wie o tym praktycznie każdy. A jakie przełożenie ma ten fakt na kwotę jaką przyjdzie zapłacić za korzystanie z usług podnośnika koszowego? Cena jednostkowa za godzinę pracy podnośnika to najważniejsza składowa kosztów jego wynajmu. Jej wysokość jest uzależniona od wielu parametrów.

Pierwszym czynnikiem mającym wpływ na wysokość stawki godzinowej będzie całkowity przewidywany czas, na który rezerwuje się podnośnik. Powszechną praktyką jest obniżanie opłaty godzinowej wraz ze wzrostem liczby rezerwowanych godzin. W związku z tym cena jednostkowa za godzinę pracy będzie wyższa w przypadku zlecenia trwającego krócej. Oznacza to, że stosunkowo najdroższą będzie zawsze pojedyncza godzina pracy. Koszt kolejnych będzie zależny od indywidualnej oferty operatora podnośnika, można jednak spodziewać się tendencji malejącej. Popularnym rozwiązaniem są pakiety godzinowe pozwalające na zakup określonej liczby godzin pracy podnośnika. Im taki pakiet większy, tym niższy koszt godzinowy. Dodatkowo przy naprawdę dużych zleceniach, obejmujących swym zakresem szereg dni, możliwe jest uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci rabatów lub darmowego dojazdu.

Drugim aspektem związanym z czasem i jego wpływem na koszt wynajmu podnośnika jest pora dnia oraz dzień tygodnia, na które planowane jest zamówienie usługi. W zależności od nich obowiązują różne stawki za dojazd i godzinę pracy podnośnika. Punktem wyjścia są standardowe godziny pracy (np. od 6.00 do 18.00) przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Ceny za wynajem podnośnika w godzinach nocnych lub podczas weekendu są odpowiednio wyższe. Oczywiście również w przypadku stawek weekendowych mają często zastosowanie reguły związane z zakupem większej ilości roboczogodzin (pakietu godzinowego), pozwalające na uzyskanie niższej ceny.

1.3 Wynajem podnośnika koszowego - koszty dodatkowe

W zależności od rodzaju zadania, do jego wykonania mogą być niezbędne dodatkowe akcesoria. Osoby pracujące w koszu powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia, właściwy ubiór roboczy, kaski oraz uprzęże. Te ostatnie są często udostępniane przez operatora podnośnika, aczkolwiek może to być usługa dodatkowo płatna. Podobnie sprawa wygląda z wypożyczaniem elektronarzędzi czy agregatu prądotwórczego. Te, a także inne akcesoria oraz koszt ich wynajmu powinny być uwzględnione w cenniku. O ich dostępności klient, w razie takiej potrzeby, powinien być również informowany na etapie składania zamówienia na usługę.

Niektóre prace mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia samego kosza. Będzie tak w przypadku wszelkiego rodzaju prac malarskich lub związanych z usuwaniem zanieczyszczeń, np. przy użyciu myjek ciśnieniowych. W takim przypadku, koniecznym jest zapewnienie odpowiednich środków chroniących elementy podnośnika przed zabrudzeniem. Zabezpieczenia takie może zapewnić zamawiający usługę lub też zlecić ich przygotowanie operatorowi podnośnika. W drugim przypadku klient musi liczyć się jednak z naliczeniem dodatkowej opłaty.

Niektóre prace z podnośnikiem mogą wymagać uzyskania zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Zdobycie takiego zezwolenia leży zazwyczaj w gestii zamawiającego usługę wynajmu podnośnika. Odpowiedni wniosek składany jest we właściwym Zarządzie Dróg, a wydanie zezwolenia lub odmowy ma postać decyzji administracyjnej. Zajęcie pasa drogowego wiąże się z uiszczeniem opłaty administracyjnej naliczanej dziennie, za każdy metr kwadratowy zajętego pasa. Wysokość opłaty uzależniona jest od kategorii drogi (a także innych parametrów, np. rodzaj i charakter prac). Brak stosownego zezwolenia może skutkować karą wynoszącą dziesięciokrotność stawki, która zostałaby naliczona w przypadku wydania konkretnego zezwolenia.

Kolejna kwestia związana jest z sytuacją, gdy klient nie jest pewien, czy dany podnośnik będzie w stanie sprostać zadaniu, do którego jest wynajmowany. Czasami na przeszkodzie stanąć może zbyt mały wysięg lub udźwig. W większości przypadków można to jednak w miarę dokładnie zweryfikować. Większych wątpliwości mogą dostarczyć parametry gruntu (nachylenie, stabilność podłoża) czy np. wymiary kosza lub całego podnośnika. W przypadkach granicznych, przy braku pewności czy dany podnośnik będzie w stanie podjąć pracę, można zdecydować się na opcję “wizji lokalnej”. W takim przypadku podnośnik pojawi się na miejscu pracy, a operator dokona oceny i zdecyduje o tym, czy zlecenie może być bezpieczne wykonane. Gdy okaże się to niemożliwe, klient musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów dojazdu podnośnika. Operator może wstępnie zrezygnować z tej opłaty, gdy potencjalne zlecenie będzie obejmować większą liczbę roboczogodzin.

Wśród opcjonalnych kosztów wymienić należy również dodatkowego pracownika, który będzie pracował w koszu. W usługę wynajmu podnośnika wliczony jest operator, który zapewnia obsługę podnośnika. Pamiętać należy jednak, że to po stronie zamawiającego usługę wynajmu leży kwestia zatrudnienia pracownika, który operując z poziomu kosza, wykona dane zadanie. Innymi słowy podstawowa wersja usługi wynajmu podnośnika nie uwzględnia osoby dedykowanej do wykonania pracy w koszu, a jedynie pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do dostarczenia i obsługi samego podnośnika.

2. Zadanie dla podnośnika koszowego

Poszukując firmy oferującej usługi podnośnikiem koszowym, trzeba mieć na uwadze charakter planowanych prac. Do klasycznych zadań, takich jak instalowanie reklam, wieszanie ozdób czy prac konserwacyjnych przy elewacjach budynków, wystarczy uzgodnić podstawowe parametry podnośnika.

2.1 Podstawowe parametry podnośnika koszowego

Zaliczają się do nich maksymalna wysokość robocza oraz maksymalny udźwig kosza. To dwa podstawowe parametry, które muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi danego zamówienia. Tylko w takim przypadku będzie istniała możliwość przyjęcia zlecenia do realizacji. Dodatkowo, gdy w grę wchodzi praca na ograniczonej przestrzeni, istotną rolę odgrywają wymiary całego podnośnika jak i samego kosza. W przypadku wymiarów podnośnika należy uwzględnić dodatkowe miejsce potrzebne na rozstawienie podpór.

2.2 Podnośnik koszowy - cechy dodatkowe

Niektóre prace wymagają specjalnych właściwości, które musi posiadać podnośnik. Przykład ilustrujący taką sytuację jest związany z regułą zapewniającą bezpieczeństwo pracy. Mówi ona o tym, że zabronione jest umieszczanie w koszu elementów, które wystają poza jego obrys (nawet jeśli ich waga nie przekracza maksymalnego udźwigu kosza). Taki element, w przypadku nagłej zmiany w dystrybucji masy (np. w wyniku niekontrolowanego przemieszczenia się) mógłby doprowadzić do destabilizacji, a w konsekwencji nawet do wywrócenia podnośnika. Dlatego też, gdy istnieje potrzeba podniesienia ładunku o znacznym ciężarze, podnośnik powinien współpracować z dźwigiem. Wyjątkiem od tej reguły są podnośniki koszowe wyposażone w opcję podwieszania ładunku. Ich możliwości są zazwyczaj ograniczone w stosunku do urządzeń dźwigowych, aczkolwiek w mniej wymagających zadaniach, mogą być dobrą alternatywą dla wynajmu dodatkowego dźwigu.

Inną sytuacją wymagającą zastosowanie podnośnika o specjalnych właściwościach jest praca przy liniach wysokiego napięcia. W takim przypadku istnieje konieczność korzystania z podnośnika posiadającego m. in. izolowany podest.

3. Wynajem podnośnika - podsumowanie

Zamawiając usługę wynajmu podnośnika koszowego należy wykonać następujące kroki:

 • zdefiniować podstawowe parametry związane z wymaganiami odnośnie podnośnika - wysokość na jakiej będzie operował kosz podnośnika, przewidywane obciążenie kosza, itp.
 • zapoznać się z cennikiem usług wybranej firmy świadczącej usługi wynajmu podnośnika koszowego,
 • określić szacunkowy czas wynajmu oraz termin wykonania prac,
 • nakreślić rodzaj i charakter planowanych prac (niektóre z nich mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia podnośnika np. prace malarskie),
 • przygotować dane adresowe, pomocne w celu określenia kosztów dojazdu.

Podczas rozmowy operator może zasugerować konieczność uwzględnienia dodatkowych opcji, związanych z konkretnym zadaniem.

dodaj zdjęcia Masz swoje autorskie zdjęcia? Dodaj je do naszego tekstu.

Jak się czujesz po przeczytaniu tego artykułu ? Głosów: 1

 • 0
  ZADOWOLONY
 • 0
  ZASKOCZONY
 • 1
  POINFORMOWANY
 • 0
  OBOJĘTNY
 • 0
  SMUTNY
 • 0
  WKURZONY
 • 0
  BRAK SŁÓW
Komentarze (0)

Multiplatforma internetowa elblag.net nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane (regulamin).

dodaj komentarzbądź pierwszy!
Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.